شهیدمنوچهر یوسفی


نام: منوچهر
نام خانوادگی : یوسفی
نام پدر: امیدعلی
تاریخ تولد: 1338
تاریخ شهادت: 1359/7/5
محل شهادت: قصرشیرین


زندگینامه شهید

شهیدمنوچهریوسفی درشهرستان قصرشیرین به دنیا آمد. وی درمدرسه باقرخانی مشغول تحصیل شدوتا دوم راهنمایی درس خواند.
شهیددرکودکی فردی مذهبی وپیروخط امام بود.
شهیدتا آخرین لحظه با مزدوران رژیم صدام مبارزه می کردودرسال 59 به هنگام حمله موشکی رژیم مزدورصدام درقصرشیرین به شهادت رسید.
شهیددارای اخلاق نیکوومردم پسندبودکه همه اورا دوست داشتندوازصحبت کردن با اولذت می بردند.همیشه بادوستان خودمشغول گشت شبانه بود ودرکمک به محرومین ومستضعفین پیش قدم بود.
برادرشهیدمی گوید: پدرومادرم قصد داشتندجنازه شهید را برای خاک سپاری به کرمانشاه منتقل نمایندکه دربین راه سرپل ذهاب وقصرشیرین مزدوران بعثی آمبولانس را متوقف وراننده را به اسارت گرفتندوآمبولانس رابه رگبارگرفتندوپدرم ازناحیه پا مجروح شدوهم اکنون ترکش گلوله درپایش می باشدکه پس ازتحمل سختی ومشقت جسدرا به کرمانشاه منتقل وشهیدعزیز را در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپردند.
پس ازچندماه سکونت درکرمانشاه به کنگاور مهاجرت نمودیم وهم اکنون ساکن این شهرستان هستیم.
موضوع: شهیدان کنگاور، برچسب ها: شهیدمنوچهر یوسفی، شهیدکنگاوری،
[ پنجشنبه 24 دی 1394 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ کارخانه ]